Polityka prywatności

Galeria Chaber szanuje dane osobowe swoich użytkowników, którzy dokonali zakupów podając przy tym swoje dane. Polityka prywatności, która znajduje się poniżej, zawiera punkty na temat praw autorskich, zastrzeżenia prawne oraz wyjaśnienie problemu danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki prywatności jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).


 1. Firma Przedsiębiorstwo Handlowe Solid Jolanta Biegańska Warzymice 99b, 72-005 Przecław, właściciel serwisu internetowego galeriachaber.pl oraz administrator danych, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących odwiedzających serwis.
 2. Dane zbierane, dotyczące użytkowników serwisu (personalne: imię i nazwisko, adresowe: w tym także adresy e-mail i numery telefonów) nie będą przekazywane ani sprzedawane firmom ani też osobom trzecim.
 3. Dane przekazywane przez użytkowników serwisu będą wykorzystane jedynie w celu realizacji zamówień, komunikacji.
 4. Właściciel serwisu oraz podmioty obsługujące serwis internetowy gromadzą statystyki odwiedzalności serwisu galeriachaber.pl.
 5. Aby usprawnić funkcjonowanie serwisu internetowego GaleriaChaber.pl, stosowane są sporadycznie pliki cookie. Pliki te to informacja przekazywana przez przeglądarkę internetową i przechowywana na lokalnym dysku twardym użytkownika serwisu internetowego. Pliki cookie nie zbierają żadnych osobistych danych użytkownika serwisu internetowego. Opis działania plików oraz usunięcie tego rodzaju usprawnień znajduje się w poniższym dokumencie Polityka plików cookie.
 6. Każdy użytkownik, który udzielił informacji o danych osobowych, ma prawo do dostępu do tych treści, poprawienia ich, aktualizacji, uzupełnienia, żądania zaprzestania przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, o czym powinien niezwłocznie powiadomić serwis mailowo (biuro@galeriachaber.pl) lub telefonicznie (603170880).
 7. GaleriaChaber.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym czasie, za wyjątkiem punktu traktującego o ochronie danych osobowych, który nie będzie podlegał żadnym zmianom.
 8. Klient każdorazowo zostanie poinformowany drogą mailową o zmianach wprowadzonych w treści polityki prywatności.


Polityka plików cookie


Pliki "Cookies" są to małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i instalowane na urządzeniu użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Nie powoduje to jednak dostępu strony do plików użytkownika. Pliki "cookie" używane na stronie GaleriaChaber.pl umożliwiają dostosowanie treści strony do użytkownika takich jak m.in. informacje potrzebne do logowania w przypadku stworzenia konta oraz zapamiętania hasła. Pliki cookie są stworzone w celu poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia ruchu na stronie dzięki takim narzędziom jak Google Analytics. Używane są też do zapamiętywania braku zgody użytkownika na niektóre działania oraz dopasowania treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google.

Galeria Chaber nie wykorzystuje plików cookie do kontaktowania się z użytkownikami strony, „spamowania” czy też pobierania poufnych informacji. Pliki, działające na stronie mają jedynie ułatwić użytkownikom poruszanie się po Sklepie oraz pomóc udoskonalać Galerię badając ruch na poszczególnych jej stronach.

W przypadku chęci rezygnacji z przechowywania oraz wysyłania plików cookie możliwe jest zmienienie ustawień przeglądarki. Każda przeglądarka domyślnie akceptuje te pliki dlatego modyfikacji należy dokonywać indywidualnie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wyłączenia plików cookie strona może działać dużo wolniej.

Firefox:

 1. Na górze okna przeglądarki należy nacisnąć przycisk Firefox, (w systemie Windows XP proszę kliknąć menu Narzędzia) i wybrać Opcje. Proszę wybrać panel Prywatność. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox należy wybrać opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika. Zaznaczyć Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznaczyć, by wyłączyć obsługę plików cookie. Wybrać okres przechowywania pików cookie:
        a) Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą plik cookie.
        b) Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – pliki cookie przechowywane na komputerze zostaną usuwane przy zamknięciu Firefox.
        c) Przechowuj: pytaj za każdym razem – gdy witryna próbuje wysłać plik cookie, przeglądarka wyświetli informację z prośbą o decyzję w sprawie przechowywania pliku.
 2. Proszę nacisnąć przycisk OK, by zamknąć okno opcji

Google Chrome:

Należy klknąć menu Chrome  na pasku narzędzi przeglądarki. Wybrać Ustawienia. Kliknąć Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści. W sekcji Pliki cookie można zmienić następujące ustawienia:
      a) Domyślne blokowanie plików cookie - blokowanie wszystkich plików cookie: należy wybrać Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. LUB blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm.
      b) Domyślne zezwalanie na pliki cookie – proszę zaznaczyć Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie.
            Aby akceptować tylko własne pliki cookie, należy zaznaczyć pole wyboru Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm.

Internet Explorer 9:

W oknie przeglądarki należy kliknąć przycisk Narzędzia, a następnie kliknąć polecenie Opcje internetowe. Proszę kliknąć kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesunąć suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknąć przycisk OK.

Przetwarzanie danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO):

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest

P.H. Solid Jolanta Biegańska z siedzibą w miejscowości Warzymice 99b, Przecław, zwanym dalej „Galerią”. „Galerią Chaber”, „Sklepem Internetowym”, „Sklepem”.

Do przetwarzania wykorzystywane będą następujące dane: Twoje imię i nazwisko, adres mailowy, adres dostarczenia przesyłki, numer telefonu, ewentualny drugi podany adres (w przypadku wysyłek prezentowych), data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Najszybszą formą kontaktu rekomendowaną przez Sklep jest wiadomość e-mail pod adres: biuro@galeriachaber.pl.

Zgodę na przetwarzanie danych możesz wycofać w każdej chwili pisząc do nas wiadomość mailową pod adres: biuro@galeriachaber.pl, wystarczy wiadomość o treści „Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych + podpis”.

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami w Galerii Chaber dokonywanymi przez Ciebie bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta lub też na podstawie założonego konta klienta. Mogliśmy je także otrzymać w przypadku Twojego kontaktu e-mail/w wiadomości ze strony www poprzez formularz kontaktowy.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem na Galerii Chaber transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta, w tym do:

• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania transakcji, otrzymywanie powiadomień o statusie realizacji zamówienia i wykonania płatności za towary;

• zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

• obsługi reklamacji w Sklepie Internetowym w przypadku, gdy złożysz taką reklamację, ale także w przypadku gdy dokonasz zwrotu towaru;

• obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją zamówienia/obsługą.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklepu Internetowego, którym jest:

• zapewnienie obsługi usług płatniczych;

• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

• prowadzenie badań i analiz Sklepu Internetowego między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności;

 

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Galeria Chaber przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Galeria Chaber wymaga podania przez Ciebie adresu e-mail, adresu stacjonarnego, imienia i nazwiska i telefonu aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, w związku z każdą transakcją dokonaną przez Ciebie na Galerii Chaber bez konieczności uprzedniej rejestracji i założenia konta. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze Sklepu Internetowego  w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym. Aby móc zrealizować zamówienie przechowujemy także informację o płatności i sposobie dostawy, a także na temat historii Twoich zakupów. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Galerii Chaber w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Sklep Internetowy; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

 

Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?

Galeria Chaber  może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze tj. trasnferuj.pl / tpay.com.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Galeria Chaber przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji w Sklepie Internetowym zarówno bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, ale także przy jego założeniu przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Galeria Chaber zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Dane po zanonimizowaniui mogą być przechowywane w sposób nieograniczony czasowo dla celów statystycznych.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (z wyłączeniem formie profilowania, którego nie stosujemy), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 

Twoje dane nie będą przekazywane poza obszar EOG, dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.Galeria Chaber
© Copyright Galeriachaber.pl 2006-2015
engine by: inote.pl

Gwarancja

Wczytywanie danych...